hebonums tjänster

Arbetsrättslig rådgivning

Du har tillgång till löpande rådgivning i arbetsrättlig juridik, vilket inkluderar de frågor Du kan ha som arbetsgivare! Det kan t.ex. gälla vad Du bör tänka på när Du skall anställa eller säga upp personal, införa nya policies på företaget eller organisationen eller hantera en arbetsmiljöfråga. Ingen fråga är för dum eller för liten att ställas i jämförelse med att göra fel.

Utbildning

Du får generell eller skräddarsydd utbildning utifrån de frågor Du och/eller Dina anställda önskar ha svar på och bör veta. Dina anställda är Ditt företags ambassadörer utåt och då måste de bland annat följa arbets-givarens riktlinjer.

Förhandlingshjälp/Processer

Att hamna i förhandlingar med facket är absolut inget fel eller nederlag. Det kan tvärt om vara så att en korrekt genomförd förhandling gör alla inblandade till vinnare med nya perspektiv och tidigare okända lösningar. Hebonum Arbetsrätt AB ger biträde vid förhandlingar och rättsliga processer där så behövs.

Interimuppdrag

Utifrån mångårig erfarenhet åtar Hebonum Arbetsrätt AB interim-uppdrag under kort eller lång period, vilket kan behövs inför och/eller i samband med en omorganisation av bolaget, översyn inför en försäljning, i avvaktan på ny personal etc.

Konflikthantering/Förlikning

Konflikter är inte ovanligt på arbetsmarknaden och lagarna ger instruktioner om vad respektive part får göra och när. Detsamma gäller möjligheterna till att förlikas med hjälp av samtalsledare utan att hamna i regelrätta MBL-förhanlingar. En möjlighet som kan lösa vissa frågor, om än inte alla.

Strategiskt bollplank

Många problem och konflikter kan undvikas eller i alla fall minimeras med en strategisk diskussion och framtida plan hur viss typ av ärende skall hanteras inom företaget eller organisation och av vem.