Vår rådgivning hjälper företagen

Hebonum Arbetsrätt AB:s rådgivning hjälper arbetsgivaren att nå de uppsatta målen. Detta sker genom rådgivning utifrån mångårigpraktisk erfarenhet, kunskap om behövlig lagstiftning samt nyttjandet av ett omfattande och kompetent nätverk, allt för att ge klienten bästa möjliga alternativ till åtgärder.

Referenser

Beroende på ett ärendes natur kan det ibland vara svårt att namnge referenser, men oftast ges vid förfrågan. Det kan gälla granskning av VD-avtal, förhandlingsstöd och strategier, upprättande av anställningsbevis, framtagande av personalpolicy, personalhandbok etc.
Har bland annat genomfört omfattande avtalsanalys av Maskinentreprenörernas (ME´s) kollektivavtal 2016-17 samt stadgeöversyn 2018.


Exempel på ett interimuppdrag: jag upprätthöll en förhandlarroll inklusive bransch-avtalsansvar samt var djupt involverad i det strategiska och jurdiska arbete inför AVTAL16.

Har även arbetat mycket aktivt med Pensionavtalsförhandlingar och Allmänna bestämmelser inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation SKAO inklusive medling AVTAL17 samt verksam som stöd till VD samt ordförande i Pensionsnämnden. Arbetar även som juridiskt stöd till en corporate finance firma samt styrelseordförande i ett par bolag.
 

Samarbetspartners

Hebonum Arbetsrätt AB arbetar, utöver direkt rådgivning och hantering av enskilda ärenden och processer, i mer eller mindre omfattning med andra arbetsrättsexperter genom olika typer av nätverk. Att namnge dessa personer publikt låter sig inte alltid göras, men är med största sannolikhet inga problem gentemot enskilda klienter.