Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen - General Data Protection Regulation GDPR i kraft i Sverige och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).

Hebonum Arbetsrätt AB avser att följa GDPR och Datainspektionens regler, vilket bland annat ger möjlighet vid personuppgiftshantering att kräva rättelse vid felaktiga personuppgifter, rätt att bli raderad, få uppgifter om hanterade personuppgifter.

Hebonum Arbetsrätt AB försöker att hantera ett minimum av regelrätta personuppgifter samt raderar dem så snart ärendet tillåter. Vissa uppgifter måste dock sparas i förhållande till såväl uppdragsgivare som tredje man utifrån att bedömt ärende kan prövas rättsligt på sikt. Hanteringen sker elektroniskt initialt innan ärendet hanteras i separat fysisk mapp- och pärmstruktur. Insamling av uppgifter sker i syfte att kunna utföra av uppdragsgivare önskat uppdrag och används inte i några andra sammanhang.

Utöver samtycke stöder sig Hebonum Arbetsrätt AB sin hantering av personuppgifter på att fullfölja avtal - rättslig förpliktelse - i förhållande till uppdragsgivare samt intresseavvägning vid bedömning av åtgärd mellan uppdragsgivare och arbetstagare.

Ansvarig:
Henrik Boman VD/grundare/ägare är ansvarig för bolagets hantering av personuppgifter i förekommande fall.
Jag nås på 070-23 22 456 alternativt henrik.boman@hebonum.se för det fall att det finns frågor.