Om hebonum Arbetsrätt AB

Hebonum Arbetsrätt AB är ett bolag - grundat dec 2014 - med inriktning på juridisk och strategisk rådgivning inom främst det arbetsrättsliga/ arbetsmiljörättsliga området. Fokus ligger på löpande rådgivning, utbildning och interimuppdrag i nära samarbete med uppdragsgivaren; att genom strategiskt arbete ligga på förkant med positiv utveckling för det enskilda företaget! Bolaget samarbetar även med mycket kompetenta rådgivare inom olika nätverk och sfärer.

Henrik Boman (grundare/ägare; jur. kand. Uppsala uni. 1996) har mångårig erfarenhet inom området; senast i rollen som chefsjurist och förhandlingschef hos Plåtslageriernas Riksförbund (PLR inom Svenskt Näringsliv) / Entreprenör-företagen AB i rollen som chef över arbetsgivarenheten - inkl. personalansvar - samt ytterst ansvarig för juridiken och kollektivavtalsförhandlingarna inom förbundet med dess bolag tillika informell vVD. Henrik har, utöver ett omfattande tillika vältäckande nätverk, en lång gedigen kunskap och erfarenhet av att biträda företag/arbetsgivareföreträdare med arbetsrättslig och strategisk rådgivning samt förhandling på riksnivå inklusive Huvudavtalsförhandlingar samt centrala löneavtal. Henrik har även fört rättsliga processer i allmän och specialdomstol (Förvaltningsdomstol, AD samt co-counsel vid ECHR) likt frågor inom jämställdhet och diskriminering (JämO).
Henrik har tidigare genom åren arbetat som förbundsjurist på Ledarna, arbetsrättsjurist och central förhandlare på Skogsindustrierna samt var dessförinnan verksam inom immaterialrätt och EG-rätt under många år på BrandEye, Albihns Patentbyrå och Kvaerner Industry. Henrik har även genomgått årslång chefsutbildning, styrelseutbildningar, arbete med Vision, Mission, Mål och Affärsidé respektive företagsvärderingar etc samt att arbeta effektivt genom Medarbetar-, Utveckling och Lönesamtal. Henrik sitter även som styrelseordförande i tre bolag.

Hebonum Arbetsrätt AB
Buddes gränd 7
131 61 NACKA


+46 (0) 70 232 24 56

E-post: henrik.boman@hebonum.se

 

Bankgiro: 643 - 2439
Plusgiro: 73 98 01 - 9
Org.nr: 556987-0313
Godkänt för F-skatt 
Momsreg.nr: SE 556987031301